Areamätningar


Jag utför areamätningar på alla typer av byggnader.

De flesta bostäder och lokaler har en felaktigt angiven area och idag är det vanligt att en areamätning görs. Jag mäter enligt senaste svenska mätstandard SS 201054:2009.

Priset för en areamätning varierar beroende på vilken typ av byggnad och hur stor den är. En rapport erhålles senast dagen efter besöket, där bo- och biarea finns specifierat samt övriga byggnader. Kontakta mig för exakt pris!

Kontaktuppgifter
Telefon: 0738-111103
Email: nils@energideklarationer.nu
Adress: Källebergsv 19
448 91 Floda