Energideklarationer


Allmänt om energideklarationer

EU:s direktiv om att minska och begränsa koldioxidutsläppen gav upphov till Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Fr.o.m. den 1 Januari 2009 ska alla småhus som inte hyrs ut ha en energideklaration senast vid försäljningstillfället. Detta gäller villor, kedjehus, parhus och liknande där ägaren själv verkar och bor. Om ett hus ska säljas ska husets energiprestanda visas i annonseringen. Det är hussäljarens ansvar. Om energideklarationen saknas har husköparen rätt att beställa en energideklaration inom 6 månader på säljarens bekostnad. Nybyggda hus ska ha en energideklaration senast 2 år efter att byggnaden tagits i bruk. En energideklaration är giltlig i 10år.

Syftet med energideklarationer är att minska energiåtgången i byggnaden. Den talar om hur effektivt ditt hus är ur energisynpunkt och ger även en del åtgärdsförslag för att minska energiåtgången och få en bättre inomhusmiljö.

Energideklarationen utgör ett underlag för att söka bidrag eller statligt stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.

Swedac har tidigare ackrediterat de företag som utför energideklarationer, men kravet på ackreditering upphörde att gälla 1 januari 2014. Nu tillämpas istället ett system som bygger på certifiering av de personer som ska utföra energideklarationer. Från 1 juli 2014 ska personer som utför energideklarationer vara personcertifierade av ett ackrediterat organ.

Jag är personcertifierad med behörighetsnummer 5448, för att göra energideklarationer. Du kan själv söka på Boverket för att se vilka som är behöriga.

Hur går det till?

Jag kommer och gör en nogrann besiktning utav huset och de områden som påverkar energianvändningen. Jag kommer även att behöva viss information ifrån dig, se rubriken "Vad behöver jag förbereda?". Sedan kommer jag att skriva en rapport och registrera uppgifterna på boverket. Du kommer sedan få din energideklaration och rapport skickad via epost eller med post.

Din energideklaration gäller i 10 år.

Vad behöver jag förbereda?

Den information som du behover ta fram till energibesiktningen är följande:

  1. Fakturor för ett års energiförbrukning./ Årsförbrukning.
  2. Fastighetens ägare, namn och personnummer.
  3. Fastighetsbeteckning.
  4. Nybyggnadsår.
  5. Värmekälla/värmekällor.
  6. Om solceller/solfångare finns så ange yta för dessa.
  7. Protokoll från ev radonmätning.

Vad kostar det?

Kostnaden för energibesiktning på en normal stor villa är 1950 kr inklusive moms. Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill. För större byggnader ex hyresfastigheter, industrilokaler etc kontakta mig för prisuppgift.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0738-111103
Email: nils@energideklarationer.nu
Adress: Källebergsv 19
448 91 Floda